DI SAN NU SEN
DI SAN NU SEN
LIN JUHE
Cina / 1982 / 105'
DI SAN NU SEN
LIN JUHE
Cina / 1982 / 105'

L'attività e la vita di un gruppo di alpinisti cinesi impegnati nella conquista di una vetta himalayana chiamata "Terza Dea".

Regista

LIN JUHE