YANDANG SHEN
YANDANG SHEN
GUAN SHIYUAN
Cina / 1949 / 19'
YANDANG SHEN
GUAN SHIYUAN
Cina / 1949 / 19'

Documentario sul monte Yadang, caratterizzato da più di 100 punte rocciose di forma insolita e dalle numerose cascate.

Regista

GUAN SHIYUAN